Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

12.02.2014 kl. 10.00
Quality Hotell, Florø

Møtedokument
Tillegg Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 12.02.2014.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 12.02.2014.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 12.02.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2014 Tilskot til musea i Sogn og Fjordane 2014 Vis (1) Vis
2/2014 Fylkeskommunalt driftstilskot 2014 - Sogn og Fjordane teater, Opera Nordfjord, Førdefestivalen og Norsk Countrytreff Vis (4) Vis
3/2014 Verdiskaping på kulturminneområdet - prosjektsøknader 2014 Vis (3) Vis
4/2014 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2014 Vis (1) Vis
5/2014 "Staten sine kulturhistoriske bygningar" - landsverneplan for Justissektoren Fredning - kap 10 - jf kulturminnelov §22a og forvaltningslova kap VII Vis (2) Vis
6/2014 Skriv og meldingar 12.02.2014 Vis (7) Vis
7/2014 Kulturstrategi 2014 - 2017, Kulturpolitiske mål og strategiar Vis (3) Vis
8/2014 Kulturmidlar 2014 - løyving i februar Vis
9/2014 Lærdal gb.nr. 45/29 - Synneva Eris hus, Husfred Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568