Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

10.02.2015 kl. 10.00
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 10.02.2015.
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 10.02.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2015 Løvying av midlar til kulturminneplanar i kommunane Vis (1) Vis
2/2015 Dampskipet Hestmanden - søknad om tilskot Vis (1) Vis
3/2015 Handlingsprogram 2015 Kulturstrategi 2015- 2018 Vis (2) Vis
4/2015 Verdiskaping på kulturminneområdet - prosjektsøknader 2015 Vis (4) Vis
5/2015 Ungdomsblogg - mine meiningar på mitt språk Vis
6/2015 Harpefossen Skisenter, Eid - tilleggsløyving anl.nr 1443001004 Vis (1) Vis
7/2015 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2015 Vis (1) Vis
8/2015 Kongevegen over Filefjell - oppnemning av medlem til styringsgruppa Vis
9/2015 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 10.02.2015 Vis (21) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568