Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Hovudutval for kultur

02.06.2015 kl. 09:00
Fylkeshuset, møterom Skåla

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for kultur den 02.06.2015.
Saksliste - Møte i Hovudutval for kultur den 02.06.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2015 Tildeling av spelemidlar 2015 Vis (7) Vis
20/2015 Langeland Ski- og fritidssenter AS - rulleskiløype - fylkeskommunalt tilskot Vis (3) Vis
21/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
22/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
23/2015 Nedlegging av Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum gjennom fusjon med Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane - uttale frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
24/2015 Klima- og miljødepartementet - Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar Vis (3) Vis
25/2015 Statsbudsjettet 2015 - kap. 1429 post 79 Verdsarv Vis (2) Vis
26/2015 Lokale kulturminneplanar - fordeling av midlar 2015 Vis (1) Vis
27/2015 Kulturmidlar 2015 - Kunstnarstipend Vis (4) Vis
28/2015 Val til styret for Musea i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
29/2015 Oppnemning av styremedlem til styret for AS Norsk Fjordhestsenter Vis (1) Vis
30/2015 Skriv og meldingar - hovudutval for kultur 02.06.2015 Vis (6) Vis
31/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568