Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

31.08.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 31. august 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 31. august 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 31.august 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 31.august 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2018 Ny selskapsavtale for Vigo IKS Vis (3) Vis Vis (1)
82/2018 Lærdal kommune - kommuneplan sin samfunnsdel - høyring Vis (2) Vis
83/2018 Førde - Kommuneplan 2018 - 2030 Vis (2) Vis
84/2018 Endring av retningslinjer for tilskotsordning for hurtigladestasjonar Vis (2) Vis
85/2018 Høyring av forslag til endring i energilovforskrifta om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energilova kapittel 3 Vis
86/2018 Bremanger - gbnr 78/7, 76/2, 76/5 med fleire - Aksla steinbrot - detaljregulering Vis (4) Vis
87/2018 Høyringsfråsegn - Forskrift om utstedarveksemd for bompengar og ferjebillettar (utstedarforskrifta) Vis (1) Vis
88/2018 Høyringsuttale - forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig tryggleik for skip og flyttbare innretningar Vis (4) Vis
89/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 31. august 2018. Vis (27) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568