Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

31.05.2017 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 31. mai 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 31. mai 2017
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 31. mai 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2017 Ny revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (4)
44/2017 Bremanger - Kommunal planstrategi 2017 - 2020 Vis (2) Vis
45/2017 Rekneskap 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
46/2017 Årsrapport 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (3)
47/2017 Anbod på Fylkesvegferjesambandet Barmsund – Barmen Krav til nullutslepp Vis Vis (1)
48/2017 Ekspressbåtane Sogn - Bergen Vis (2) Vis Vis (1)
49/2017 Tunnelløysing på fv . 53 Ljoteli – søknad om fråvik Vis (2) Vis Vis (1)
50/2017 Omklassifisering av eksisterande fv. 633 forbi Kleiva i Selje kommune i samband med bygging av ny tunnel. Vis (2) Vis Vis (1)
51/2017 Rassikring fv. 633 Kleiva – søknad om fråvik Vis Vis (1)
52/2017 Rassikring fv. 722 Flovegen – søknad om fråvik Vis Vis (1)
53/2017 Avvikling av INU-ordninga Vis (1) Vis
54/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - garanti for lån til kjøp av BT Signaal AS Vis
55/2017 Tertialrapport 1/2017 Vis (5) Vis Vis (3)
56/2017 Økonomiplan 2018-2021 Vis (9) Vis
57/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 31. mai 2017 Vis (8) Vis
58/2017 Sogn og Fjordane Energi AS - kapitaltilførsel Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568