Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

27.09.2017 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet den 27.september.2017
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet den 27.september.2017
Møte i finansutvalet og fylkesutvalet 27. september 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 27. september 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2017 Val av ny varamedlem til kontrollutvalet Vis
80/2017 Grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Selje/ Eid - grunnkrinsane Totland, Bryggja og Maurstad Vis (2) Vis
81/2017 Kjøp av garden Nyheim i Aurland Vis (6) Vis
82/2017 Svelgen Kraft AS - Høyring - søknad om fornying av reguleringskonsesjonar Svelgen I og II kraftverk i Bremanger kommune Vis (3) Vis
83/2017 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane Vis (3) Vis Vis (1)
84/2017 Forsøk med delegering av mynde for utviklingsmidlar på bibliotekområdet Vis Vis (1)
85/2017 Regional plan for kultur, planprogram på høyring Vis (1) Vis
86/2017 Regional planstrategi - status og framdrift på prioriterte planarbeid Vis
87/2017 Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) Vis Vis (1)
88/2017 Fv. 724 Svoragrovatunnelen, søknad om fråvik belysning Vis Vis (1)
89/2017 Tunnelløysing fv. 303 Seimsdalstunnelen - val av løysing Vis Vis (1)
90/2017 Eigarmelding 2017 Vis (1) Vis
91/2017 Konsesjonskraft - vurdering av sikringsstrategien Vis (1) Vis
92/2017 Tertialrapport 2/2017 Vis (5) Vis Vis (3)
93/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 27. september 2017 Vis (16) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568