Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

26.11.2014 kl. 09.00
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 26.11.2014.
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 26.11.2014.
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 26.11.2014.
Møteinnkalling til politikardag, møte i hovudutvala og møte i fylkesutvalet 24. - 26. november 2014
Møteinnkalling til politikardag, møte i hovudutvala og møte i fylkesutvalet 24. - 26. november 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
127/2014 Fjord1 AS (Unntatt offentlighet). Vis
128/2014 Høyring - Endringar i lov om Innovasjon Norge Vis (3) Vis
129/2014 Handlingsplan for 2015 - 2018 - Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014 - 2025 Vis (1) Vis
130/2014 Naustdal kommune - Høyring planprogram for samfunnsdelen av Kommuneplanen Vis (1) Vis
131/2014 Fornying av samarbeidsavtale om plikt og ansvar vedkommande forvaltninga av Regionalt forskingsfond Vestlandet Vis (1) Vis
132/2014 Restriksjonar mot bruk av tobakk for tilsette og folkevalde i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
133/2014 Revisjon av verdigrunnlaget Vis
134/2014 Regionreforma som del av kommunereforma Vis (4) Vis
135/2014 Fosshaugane Campus - Ny parkeringsavtale Vis (4) Vis
136/2014 Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
137/2014 Skredsikring fv. 722 Flovegen - val av alternativ Vis (1) Vis
138/2014 Endringar i budsjettet for 2014 Vis (2) Vis
139/2014 Sogn jord- og hagebruksskule Vis (8) Vis
140/2014 Opplæringstilbodet for skuleåret 2015-2016 Vis (7) Vis
141/2014 Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (13) Vis
142/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 26. november 2014 Vis (6) Vis
143/2014 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar. Vis
144/2014 Avtale om rettighetserverv 420 kV - ledningen Ørskog Sogndal (Unntatt offentlighet). Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568