Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

25.11.2015 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 25. november 2015
Saksliste - Møte i fylkesutvalet den 25.november 2015
Politikardag, møte i hovudutvala og innkalling til møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 25. november -oppdatert
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
113/2015 Revisjon av reglementa for fylkestinget, fylkesutvalet, hovudutvala m.m. Vis (7) Vis
114/2015 Program for konsekvensutgreiing av Skarfjell-feltet - høyringsfråsegn Vis (1) Vis
115/2015 Konsekvensar av ei mogleg lisensordning for pengespel - høyringsuttale Vis (1) Vis
116/2015 Val av representantar til nasjonalpark- og verneområdestyra Vis
117/2015 Val av medlemer til styret i Norsk Gassforum Vis
118/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - val av fondsstyre for perioden 2016-2019 Vis (1) Vis
119/2015 Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Satsinga landbruk vert lagt ut for høyring Vis (1) Vis
120/2015 Petroleumsrådet - Endring av reglement og val for valperioden 2015 - 2019 Vis (1) Vis
121/2015 Forlenging av planperiode, og rullering av handlingsprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019. Vis (7) Vis
122/2015 Høyring - Endringar i opplæringslova - friare skulevalg, høvetil å tilby meir grunnskuleopplæring m.m. Vis (1) Vis
123/2015 Høyring - endring i yrkestransportlova - lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen Vis (1) Vis
124/2015 Omklassifisering av vegen Fardal - Raunehaug i Sogndal kommune Vis (1) Vis
125/2015 Utbetring av FV 57 Dale - Storehaugen, søknad om forskottering av planleggingsmidlar Vis (3) Vis
126/2015 Sikring av fv. 633 ved Kleiva Vis (1) Vis
127/2015 Fv. 92 Framfjorden - skredsikring langs vegen eller sidearm til Vikafjellstunnelen Vis (4) Vis
128/2015 Plan for rehabilitering av tunnelar på fylkesvegnettet Vis (2) Vis Vis (1)
129/2015 Rullering av handlingsprogram for klima og miljø 2016-2017 Vis (2) Vis
130/2015 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 Vis (5) Vis
131/2015 Regional plan for vassregion Hordaland Vis (6) Vis
132/2015 Regional plan for vassforvaltning for vassregion Glomma Vis (4) Vis
133/2015 Regional plan for vassregion Møre og Romsdal Vis (9) Vis
134/2015 Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Vest-Viken 2016 -2021 Vis (2) Vis
135/2015 Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
136/2015 Regionreforma Vis (1) Vis
137/2015 Sal av fylkeskommunale bustader - Lavik og Tronvik Vis
138/2015 Endringar i budsjettet for 2015 Vis (2) Vis
139/2015 Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Vis (4) Vis Vis (3)
140/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 25. november 2015 Vis (4) Vis
142/2015 Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Vis (8) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568