Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

25.02.2015 kl. Etter finansutv.
Fylkehuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i finansutvalet og fylkesutvalet 25. februar 2015
Saksliste - Møte i finansutvalet og fylkesutvalet 25. februar 2015
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 25. februar 2015
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2015 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2015 Vis (1) Vis
12/2015 Cruisestrategi for Vestlandet Vis (1) Vis
13/2015 Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel 2010-2022. Vis (1) Vis
14/2015 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken Vis (16) Vis
15/2015 Val av nytt styre i F1 Holding AS Fylkeskommunal eigarutøving 2014/2015 Vis
16/2015 Val av styremedlemmar til stiftinga Innvik Næringsutvikling Vis (2) Vis
17/2015 Kjøpsavtale/grunnavståing ved Mo og Øyrane vg skule ( Mo) Vis (2) Vis
18/2015 Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane frå 2016 - arbeid med nytt mål- og strategidokument Vis
19/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 25. februar 2015 - oppdatert Vis (7) Vis
20/2015 Sogn og Fjordane politidistrikt som eige politidistrikt Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568