Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

25.01.2017 kl. 10:00 - 00:00
Nordfjordeid - Eid Rådhus

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 25. januar 2017
Møte i planutvalet og fylkesutvalet 25. januar 2017
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 25. januar 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Lærdal og Vik - kommunale planstrategiar 2016 - 2020. Vis (2) Vis
2/2017 Høyring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova Vis
3/2017 Planprogram til Regional plan for klima og miljø - godkjenning Vis (3) Vis
4/2017 Omklassifisering av eksisterande E16 frå europaveg til kommunal veg i samband med bygging av ny E16, fråsegn på strekninga Slæn i Voss kommune til Hylland i Aurland kommune Vis (2) Vis
5/2017 Søknad om kommersialisering av NW 162 Lillehammer-Bergen - høyring Vis (1) Vis
6/2017 Sogneprodukt AS - fusjon Vis (3) Vis
7/2017 Fylkeskommunal eigarutøving 2017: Utpeiking av styre i F1 Holding AS Vis
8/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 25. januar 2017. Vis (16) Vis
9/2017 SFE-eigarskapen (Unntatt offentlighet).

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568