Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

23.11.2016 kl. 12:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til drøftingsmøte mellom fylkesutvalet, fylkeshovudtillitsvalde, fylkeshovudverneombodet og hovudsamarbeidsutvalet
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 23.11.2016
Innkalling til møte i planutvalet, fylkesutvalet som klagenemnd og fylkesutvalet 23. november 2016
Oppdatert saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 23.11.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
115/2016 Søknad om fritak frå verv - Jorunn Ringstad - eventuelt suppleringsval Vis
116/2016 Høyring - Vest politidistrikt sin tenestestads- og tenesteeiningsstruktur Vis (3) Vis
117/2016 Solund - Planstrategi 2016 - 2019 Vis (1) Vis
118/2016 Endring i forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane Vis (4) Vis
119/2016 Jordbruksforhandlingane 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
120/2016 Fjord Invest Såkorn AS - Kapitalauke Vis
121/2016 Sogn og Fjordane Fondet AS – Skipingsdokument, vedtekter og aksjonæravtale Vis (3) Vis
122/2016 Tunnelløysing på fv. 613 ved Blakset - søknad om fråvik Vis (2) Vis Vis (1)
123/2016 KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn Vis (2) Vis Vis (1)
124/2016 Tilleggsutgreiing til KVU Rv. 15 Strynefjellet med heilårsveg på fv. 63 til Geiranger, fråsegn Vis (1) Vis
125/2016 Stad skipstunnel - Intensjonsvedtak om utgreiing Vis
126/2016 Sogn og Fjordane Holding AS - ny konstruksjon Vis (3) Vis
127/2016 Fylkeskommunen sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Vis
128/2016 Endringar i budsjettet for 2016 Vis (2) Vis
129/2016 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Vis (7) Vis
130/2016 Oppdatert - Skriv og meldingar fylkesutvalet 23. november 2016 Vis (6) Vis
131/2016 Tilskotsordning for hurtigladestasjonar i Sogn og Fjordane 2016 - 2017 Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568