Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

21.11.2018 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Politikardag, møte i hovudutvala og innkalling til møte i fylkesutvalet 21. november 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 21. november 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 21. november 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 21. november 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
120/2018 Ny selskapsavtale for Vigo IKS Vis (9) Vis
121/2018 Kommunearkivordninga - tilslutning til interkommunalt samarbeid om arkivtenester Vis (1) Vis
122/2018 Førde - detaljregulering sandtak Vie Vis (12) Vis
123/2018 Aurland kommune. Reguleringsendring - Varehuset Brødrene Wangen, motsegn Vis (4) Vis
124/2018 Handlingsprogram 2019-2022 til Kultur for alle, regional plan for kultur 2019-2027 Vis (2) Vis Vis (1)
125/2018 Høyring om endringar i drosjereguleringen Vis (1) Vis Vis (1)
126/2018 Høyring - Forslag til endring av §6 i lov 21 juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy Vis (1) Vis Vis (1)
127/2018 Endringar i budsjettet for 2018 Vis
128/2018 Etablering av "Nynorskhus" i Sogn og Fjordane - søknad om auka driftsstønad frå Sogn og Fjordane teater Vis (1) Vis Vis (1)
129/2018 Gang- og sykkelveg langs fv.607 Heggebø - Leirvik i Hyllestad kommune Vis (1) Vis
130/2018 Nytt opplæringsfartøy Vis (11) Vis Vis (1)
131/2018 Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Vis (6) Vis
132/2018 Skriv og meldingar 21. november 2018. Vis (27) Vis
133/2018 Hywind Tampen - Høyring av forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568