Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

20.06.2017 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet og planutvalet 20. juni 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2017.
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2017 Lønspolitikk for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis (1)
66/2017 Fritak frå verv i Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Vis (2) Vis
67/2017 Fylkeskommunalt ENØK-fond - støttemidlar for 2017 Vis (3) Vis
68/2017 Høyring av forslag til program for konsekvensutgreiing for olje- og gassfeltet Garantiana Vis
69/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027 Utlegging til offentleg ettersyn Vis (5) Vis Vis (1)
70/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 20. juni 2017. Vis (5) Vis
71/2017 Kompensasjon for ikkje utlevert vitnemål (Unntatt offentlighet).
72/2017 Fullmakt til Statens vegvesen til å inngå utanrettsleg forlik (Unntatt offentlighet). Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568