Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

14.05.2014 kl. 09.00
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 14. mai 2014
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 14. mai 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2014 Høyring av ruteprogram anbodsruter i Norge frå 01.04.2012 Vis (5) Vis
42/2014 Regional plan Ottadalsområdet - slutthandsaming Vis (3) Vis
43/2014 Regional plan for Nordfjella - slutthandsaming Vis (2) Vis
44/2014 Høyringsuttale til søknad om løyve til å bygge Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune Vis (2) Vis
45/2014 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge sju småkraftverk i Jølster og Gloppen kommunar - Jølsterpakken Vis (11) Vis
46/2014 Ev. bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar i Støylselvi for bygging av Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune Vis (1) Vis
47/2014 Fylkesdelplan arealbruk Vis
48/2014 Førde kommune - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 - 2026 Vis (7) Vis
49/2014 Utpeiking av representant til styret i Ungt entreprenørskap Vis
50/2014 Utpeiking av fylkeskommunale medlemmar til styret i Sogn og Fjordane Energi AS. Vis
51/2014 Utpeiking av ny fylkeskommunal representant til styret i Fjord1 AS Vis
52/2014 SJH- sal av fylkeskommunen sine andeler i budeiehytte - Stondalen i Aurland Vis
53/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 14.mai 2014 Vis (9) Vis
54/2014 Eigendelsmidlar - Reiseliv i industriens vogge Vis (2) Vis
55/2014 Høyringsuttale til søknad og konsekvensutgreiing for Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune og ny 132 kV kraftlinje frå kraftverket til Storebru eller Agledal i Flora kommune Vis (5) Vis
56/2014 Ferjeavløysingsmidlar Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568