Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

13.04.2016 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 13. april 2016
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 13. april 2016
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 13. april 2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2016 Val av fylkeskommunen sine representantar til valkomiteen for styret i F1 Holding AS og for F1 Holding AS sine styremedlemer i Fjord1 AS Vis
21/2016 Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2016/17 Vis (9) Vis Vis (1)
22/2016 Regional plan - Ottadalen villreinområde Vis (4) Vis
23/2016 Årsrapport 2015 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (4) Vis
24/2016 Regionreforma - status og framdrift Vis (4) Vis
25/2016 Petroleumsrådet - suppleringsval for valperioden 2015 - 2019 Vis
26/2016 Landbruk i Verdiskapingsplanen Vis (2) Vis
27/2016 Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. Årsplan for 2016 Vis (1) Vis
28/2016 Omstilling innanfor petroleumssektoren - felles omstillingsarbeid på Sør- og Vestlandet Vis Vis (1)
29/2016 Strategi for breiband i Sogn og Fjordane 2016 - 2020 Vis (1) Vis
30/2016 Søknad om forskottering av midlar til fullføring av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru i Hornindal kommune Vis (2) Vis
31/2016 Stad skipstunnel - mogleg hurtigbåtsamband Vis (1) Vis
32/2016 Førdepakken - flytting av bomstasjon nr. 3 - E39 Bruland Vis (1) Vis
33/2016 Høyringsutkast - Planprogram for Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027 Vis (2) Vis
34/2016 Skriv og meldingar fylkesutvalet 13. april 2016 Vis (15) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568