Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

08.12.2014 kl. 00:00 - 00:00
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 08.12.2014.
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 08.12.2014.
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 08.12.2014.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
145/2014 Kraftfylka sine innspel til Energimeldinga - bidrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
146/2014 Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
147/2014 Nasjonal transportplan 2018 - 2027, analyse av lufthamnstrukturen Vis (17) Vis
148/2014 Delegering av mynde til å gjere endringar i vedtektene for Fagskulen i Sogn og Fjordane Vis
149/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 8. desember 2014 Vis (1) Vis
150/2014 Tillegg til budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18) Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568