Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

05.11.2014 kl. Etter finansutv.
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 05.11.2014.
Politikardag 4. november
Innkalling til møte i finansutvalet og fylkesutvalet 5. november 2014
Program for politikardag 4. november 2014 - oppdatert
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 5. november 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
119/2014 Val av medlemmar/varamedlem til representantskapet i Sparebanken Vest Vis (2) Vis
120/2014 Endra organisering av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest Vis (3) Vis
121/2014 Omklassifisering/endring av fylkesveg 121 i Vik som følgje av utviding av Vik fengsel Vis (1) Vis
122/2014 Omklassifisering fv. 57 Nishammaren Vis
123/2014 Høyring - Anbod på regionale ruteflygingar i Sør-Norge frå 1. april 2016 Vis (16) Vis
124/2014 Reiserekningar - dispensasjon frå reglementet Arbeidsvilkår for folkevalde Vis (1) Vis
125/2014 Politisk organisering i Sogn og Fjordane fylkeskommune 2015-2019 Vis (2) Vis
126/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 5. november 2014 - oppdatert 04.11.14 Vis (21) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568