Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

04.11.2015 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i finansutvalet, planutvalet og fylkesutvalet 4. november 2015
Saksliste - Møte i Fylkesutvalet den 04.11.2015.
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 04.11.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2015 Møteplan 2016 Vis (1) Vis
106/2015 Sal av festetomt - gbnr 43/88 i Eid kommune Vis (1) Vis
107/2015 Høyring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningslova - fråseg frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
108/2015 Omklassifisering fylkesveg til riksveg Vis (5) Vis
109/2015 Val av medlemer til nemnder o.a. - valperioden 2015 - 2019 Vis (2) Vis
110/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 4. november 2015 Vis (6) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568