Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

04.06.2014 kl. 10.00
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 4. juni 2014
Sakspapir - Møte i fylkesutvalet 4. juni 2014
Møte i fylkesutvalet 4. juni 2014
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 4. juni 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
59/2014 Tilbod om International Baccalaureate (IB) som eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og UWC Røde Kors Nordisk Vis (1) Vis
60/2014 Fagskulen i Sogn og Fjordane - avklaring av ansvar og mynde, økonomiske rammer og bygningsmessige tilhøve Vis (4) Vis
61/2014 Investeringar og drift ved Sogn Jord- og hagebruksskule Vis (15) Vis
62/2014 Evaluering av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Vis (2) Vis
64/2014 Utpeiking av kandidatar til styret i Sogn og Fjordane Holding AS Vis
65/2014 Evaluering av ordninga: Elev- og lærlingombod Vis (2) Vis
66/2014 Tertialrapport 1/14 Vis (6) Vis
67/2014 Prosedyre for fylkeskommunale garantiar Vis (1) Vis
68/2014 Godkjenning av rekneskap 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
69/2014 Årsrapport 2013 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (3) Vis
70/2014 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
71/2014 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt i Sogn og Fjordane for perioden 2015-2017 Vis (2) Vis
72/2014 Søknad om fråvik frå krav til høgde på rekkverk på fv. 55 Sognefjellet Vis (1) Vis
73/2014 Tildeling av støtte frå fylkeskommunalt enøkfond 2014 Vis (1) Vis
74/2014 Høyringsuttale til rapport frå ekspertgruppe om organisering av strømnettet - Reiten-utvalet Vis (3) Vis
75/2014 Karlegging av sjø og sjøbotn Vis (8) Vis
76/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 4. juni 2014 - oppdatert 03.06.14 Vis (6) Vis
77/2014 Utpeiking av ny fylkeskommunal representant til styret i Fjord AS Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568