Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

03.06.2015 kl. Etter planutv.
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Politikardag, møte i hovudutvala og møte i fylkesutvalet 1. -3- juni 2015
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 3. juni 2015
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
51/2015 Rekneskap 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
52/2015 Endring av selskapsavtalen for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Vis (1) Vis
53/2015 Val av utsending til generalforsamling i Fjord Norge AS Vis
54/2015 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Presisering av §2 Inntaksområde - kriterium for tungtvegande grunnar Vis
55/2015 Melding om kystskogbruket 2015 Vis (1) Vis
56/2015 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Vedtak om å legge utkast til industristrategi ut på høyring Vis (2) Vis
57/2015 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Vis (5) Vis
58/2015 Tildeling av støtte frå fylkeskommunalt ENØK fond 2015 Vis (1) Vis
59/2015 Ekstraordinært vedlikehald ved Sogn jord- og hagebruksskule Vis (7) Vis
60/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
61/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis
62/2015 Personsamanfall mellom fylkesrådet for eldre og fylkesrådet for funksjonshemma Vis (7) Vis
63/2015 Nedlegging av Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum gjennom fusjon med Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane - uttale frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
64/2015 Nasjonal transportplan 2018 - 2027 - forslag til prosjekt frå Kystverket Vest Vis (2) Vis
65/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 3. juni 2015 - oppdatert Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568