Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

02.04.2014 kl. Etter finansutv.
Fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet 2. april 2014
Offentlig møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 2. april 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2014 Årsrapport 2013 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis
22/2014 Utbetring av fv. 662 Hundeidbrua - søknad om fråvik frå krav i handbok 185 Bruprosjektering Vis (1) Vis
23/2014 Omklassifisering av E39 i Lavik sentrum som følgje av ny tilkomst til Lavik ferjekai Vis (2) Vis
24/2014 Rassikring av veg til Veitastrond. Søknad om fråvik frå krav i handbok 021 Vegtunneler Vis (1) Vis
25/2014 Omklassifisering av del av fv. 725 ved Moldreim i Stryn kommune Vis (3) Vis
26/2014 Uttale om sognefjellstunnelane Vis (3) Vis
27/2014 Førdepakken - Mandat for styringsgruppe og eigarskap til vegprosjekt Vis (1) Vis
28/2014 Vårmøte i fylkesutvalet Eigarskap 2014 Vis
29/2014 Val av ny eigarutsending til Sogneprodukter AS Vis
30/2014 Regional plan for folkehelse 2014-2017 - høyring planprogram Vis (2) Vis
31/2014 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge sju småkraftverk i Sogndal kommune - Sogndalspakken Vis (10) Vis
32/2014 Vassforvaltningsplan for Sogn og Fjordane Vis (1) Vis
33/2014 Gjennomgang av Norsk kulturråd - innspel frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
34/2014 EM i vektløfting 2016 - Søknad om støtte til TV-produksjon. Vis (1) Vis
35/2014 Sogn og Fjordane barne- og familiesenter: Vidareføring av tilbodet Vis
36/2014 Førespurnad om støtte til Sekretariatsfunksjon i samband med val av ny President i Nordsjøkommisjonen Vis (1) Vis
37/2014 Forliksavtale med Asplan Viak AS (Unntatt offentlighet).
38/2014 Skriv og meldingar fylkesutvalet 2.april 2014 Vis (11) Vis
39/2014 Regresskrav mot PRO Opplæringskontoret - søksmål (Unntatt offentlighet).
40/2014 Organisering av politi-, brann- og alarmtenstene i Sogn og Fjordane Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568