Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

02.03.2016 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 2. mars 2016
Møte i finansutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 2. mars 2016.
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 2. mars 2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2016 VIGO IKS - fordeling av kostnader ved utvikling av fagsystem Vis (2) Vis
9/2016 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2016 Vis (1) Vis
10/2016 Oppfølging av stortingsvedtak om endring i lov om Innovasjon Norge Vis (4) Vis
11/2016 Handlingsprogram for regional plan for Nordfjella Vis (1) Vis
12/2016 Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling, PSA - fordeling I Vis (4) Vis
13/2016 Framlegg til Regional Planstrategi 2016-2020 - utlegging på offentleg høyring Vis (4) Vis
14/2016 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune Vis (16) Vis
15/2016 Kulturrådsfunksjonar til Førde Vis (1) Vis
16/2016 Skriv og meldingar fylkesutvalet 2. mars 2016 Vis (13) Vis
17/2016 Val av styre for Opplæringskontoret for offentleg sektor - OKOS - for perioden 2016 - 2019 Vis
18/2016 Samanslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett - fråsegn frå fylkesutvalet Vis
19/2016 Støtte til løn- og rekneskapssenter i Florø Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568