Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

01.06.2016 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 1.juni 2016
Politikardag, møte i hovudutvala og fylkesutvalet 30. mai - 1. juni 2016
Innkalling til politikardag, møte i hovudutvala og fylkesutvalet 30. mai - 1. juni 2016
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 1. juni 2016.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2016 Oppnemning av medlemer til det regionale skatteutvalet for Skatt vest for valperioden 2016 - 2019 Vis
43/2016 Høyring - Forslag til lokalisering av felleseining for løn og rekneskap i politiet Vis (3) Vis
44/2016 Tildeling av støtte frå fylkeskommunalt ENØK-fond 2016 Vis (3) Vis
45/2016 Luster - kommunal planstrategi 2016 - 2020 Vis (1) Vis
46/2016 Flora kommune - Kommuneplan - Samfunnsdel Vis (2) Vis
47/2016 Høyringsuttale til søknader om løyve til å byggje tre småkraftverk i Lærdal kommune Vis (6) Vis
48/2016 Regional cruisestrategi for Vestlandet Vis (1) Vis Vis (1)
49/2016 Skiping av "Forum for grøn energi" Vis Vis (1)
50/2016 Etablering av eit regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet Vis (4) Vis
51/2016 Revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (3)
52/2016 Rekneskap 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
53/2016 Årsrapport 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
54/2016 Tertialrapport 1/2016 Vis (9) Vis
55/2016 Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Vis (6) Vis
56/2016 Økonomiplan 2017-2020 Vis (10) Vis
57/2016 Nasjonal transportplan 2018-2029, fråsegn Vis (8) Vis Vis (1)
58/2016 Vedtak av Regional Planstrategi 2016-2020 Vis (6) Vis
59/2016 Framtidig Vestlandsregion - status organisering og framdrift Vis (4) Vis
60/2016 Skriv og meldingar fylkesutvalet 1. juni 2016 Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568