Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

01.02.2017 kl. 16:00 - 00:00
Leikanger, fylkeshuset - møterom Sygna

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 1. februar 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 1. februar 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2017 Høyring av forslag til program for konsekvensutgreiing for Snorre Expansion Project Vis (1) Vis
11/2017 Nye akvakulturoppgåver i samband med regionsreforma på Vestlandet Vis Vis (1)
12/2017 Prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2017 Vis (1) Vis
13/2017 Budsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 Vis (1) Vis
14/2017 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland Vis (5) Vis
15/2017 Fråsegn til Jordbruksmeldinga "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon" - Meld. St. 11 (2016-2017) Vis (1) Vis
16/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 1. februar 2017 Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568