Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

18.10.2016 kl. 10:00 - 00:00
Førde - Scandic Sunnfjord Hotel og Spa

Møtedokument
Møte i fylkestinget 18.oktober 2016
Saksliste - Møte i Fylkestinget den 18.10.2016 - oppdatert
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 18.10.2016
Saksliste - Møte i Fylkestinget den 18.10.2016
Godkjenning av møteboka for fylkestingseta 18. oktober 2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2016 Fylkeskommunal overtaking av innkjøp av ferjetenester mellom Barmsund og Barmøy i Selje kommune Vis (1) Vis Vis (2)
32/2016 Bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane - overføring av valrett Vis (4) Vis Vis (1)
33/2016 Eigarmelding 2016 Vis (3) Vis
34/2016 Reglement og rutinar for finans- og gjeldsforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (4) Vis Vis (1)
35/2016 Lærlingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (1)
36/2016 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale Vis (2) Vis Vis (1)
37/2016 Tertialrapport 2/2016 Vis (6) Vis
38/2016 Utgreiing av fylkesmannen sin framtidige struktur - høyringsfråsegn Vis (2) Vis Vis (1)
39/2016 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Vis (5) Vis Vis (1)
40/2016 Fylkesordføraren sin rådgjevar Vis
41/2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 Vis (2) Vis
42/2016 Plan for selskapskontroll 2016 - 2020 Vis (2) Vis
43/2016 Forvaltningsrevisjon - Anskaffing av advokat- og rådgjevingstenester i "Fjord1-saka" Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568