Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

17.10.2017 kl. 10:00 - 00:00
Florø - Quality Hotel

Møtedokument
Møte i fylkestinget 17.oktober.2017
Fylkestinget si samling på Quality Hotel Florø 16. og 17. oktober 2017
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17.oktober 2017
Godkjenning av møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17.oktober 2017
Saksliste - Møte i fylkestinget 17. oktober 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2017 Val av ny varamedlem til kontrollutvalet Vis
29/2017 Førdepakken - vurdering av bompengetakstar Vis (1) Vis Vis (1)
30/2017 Kjøp av garden Nyheim i Aurland Vis (6) Vis Vis (1)
31/2017 Tunnelløysing fv. 303 Seimsdalstunnelen - val av løysing Vis Vis (2)
32/2017 Forsøk med delegering av mynde for utviklingsmidlar på bibliotekområdet Vis Vis (2)
33/2017 Vedtekter Marint- rekrutterings og kompetansehevingsfond (MAREKO) Vis (2) Vis Vis (1)
34/2017 Regional planstrategi - status og framdrift på prioriterte planarbeid Vis Vis (1)
35/2017 Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) Vis Vis (2)
36/2017 Eigarmelding 2017 Vis (3) Vis
37/2017 Konsesjonskraft - vurdering av sikringsstrategien Vis (1) Vis
38/2017 Tertialrapport 2/2017 Vis (5) Vis Vis (4)
41/2017 Regionreforma Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568