Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkestinget

16.06.2015 kl. 10.00
Balestrand - Kviknes Hotel

Møtedokument
Møte i fylkestinget 16. og 17. juni 2015
Program - møte i fylkestinget 16. og 17. juni 2015
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 16. og 17. juni 2015
Saksliste - Møte i fylkestinget 16. og 17. juni 2015
1: Krav om lovlegkontroll av habilitetsavgjerder - Sogn og Fjordane fylkeskommune
2: Interpellasjon fylkestinget - Alfred Bjørlo
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2015 Årsrapport 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
11/2015 Rekneskap 2014 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
12/2015 Årsmelding 2014 - kontrollutvalet Vis (1) Vis
13/2015 Forvaltningsrevisjon - Innkjøp og oppfølging av kollektivtransport - rapport Vis (1) Vis
14/2015 Endring av selskapsavtalen for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Vis (1) Vis
15/2015 Skyssreglement for elevar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
16/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2014 Vis (1) Vis
17/2015 Årsmelding for skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
18/2015 Personsamanfall mellom fylkesrådet for eldre og fylkesrådet for funksjonshemma Vis (7) Vis
19/2015 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Presisering av §2 Inntaksområde - kriterium for tungtvegande grunnar Vis
20/2015 Melding om kystskogbruket 2015 Vis (1) Vis
21/2015 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Vis (5) Vis
22/2015 Ekstraordinært vedlikehald ved Sogn jord- og hagebruksskule Vis (7) Vis
23/2015 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
24/2015 Fylkestinget sitt årlege møte med Fjord1 AS Vis
25/2015 Tertialrapport 1/2015 Vis (5) Vis
26/2015 Økonomiplan 2016-19 Vis (12) Vis
27/2015 Verksemdoverdraging av PPT Sogndalsregionen til Sogndal kommune frå 1.1.2016 Vis
28/2015 Fylkestinget om politireforma Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568