Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

26.09.2017 kl. 09:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 26.09.2017
Godkjenning av møteprotokoll
Godkjenning av møteprotokoll
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 26.09.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2017 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 26.09.2017 Vis (8) Vis
46/2017 Tertialrapport 2/2017 Vis (5) Vis
47/2017 Regionale utviklingsmidlar 2017 - fordeling 3 Vis (3) Vis
48/2017 Løyving til midlar for gjennomføring av Multikriterieanalyse i Sogn og Fjordane Vis
49/2017 Val av styremedlem og styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane Vis
50/2017 Verdiskaping på kulturminneområdet - K1 Høyanger - ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge Vis (1) Vis
51/2017 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av kulturminneforvaltninga i Sogn og Fjordane Vis (3) Vis
52/2017 Forsøk med delegering av mynde for utviklingsmidlar på bibliotekområdet Vis
53/2017 Budsjett 2018 / Økonomiplan 2019-2021 - næring og kultur Vis (7) Vis

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568