Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkestinget

14.10.2014 kl. 10.00
Hotel Alexandra - Loen

Møtedokument
Møte i fylkestinget den 14. oktober 2014
Saksliste - Møte i fylkestinget den 14. oktober 2014
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget den 14. oktober 2014
Møte i fylkestinget 14. oktober 2014 - program
Krav om lovlegkontroll av vedtak i fylkestinget i Sogn og Fjordane
Offentlig saksliste - Møte i fylkestinget den 14. oktober 2014
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2014 Møtebøkene frå fylkesutvalet og hovudutvala 2013 til desisjon Vis (1) Vis
28/2014 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Vis (12) Vis
29/2014 Eventuelt bruk av forkjøpsrett ved erverv av fallrettar for bygging av Jølstra kraftverk i Jølster og Førde kommunar Vis (1) Vis
30/2014 Tertialrapport 2/14 Vis (4) Vis
31/2014 Vurdering av alternativ for utbetring av fv. 55 i Høyangertunnelen Vis
32/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - konsekvensar av eventuelle endringar i planlagde bygginvesteringar for opplæringssektoren Vis
33/2014 Eigarmelding 2014 Vis (1) Vis
34/2014 Kontroll av praktisering av arbeidsvilkåra for folkevalde Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568