Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

14.06.2016 kl. 10:00 - 00:00
Loen - Hotel Alexandra

Møtedokument
Møte i fylkestinget 14. og 15. juni 2016
Program - fylkestinget si samling på Hotel Alexandra i Loen 13. - 15. juni 2016
Saksliste - Møte i fylkestinget 14. og 15. juni 2016
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 14.06.2016.
Godkjenning av møteboka for tingseta 14. og 15. juni
Møteboka for tingseta 14. og 15. juni
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2016 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2015 Vis (1) Vis
12/2016 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - rapport Vis (1) Vis
13/2016 Årsmelding 2015 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
14/2016 Skiping av "Forum for grøn energi" Vis Vis (2)
15/2016 Etablering av eit regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet Vis (4) Vis Vis (1)
16/2016 Revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (4)
17/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsrapport 2015 Vis (1) Vis Vis (1)
18/2016 Årsmelding skuleåret 2015/2016 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
19/2016 Rekneskap 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
20/2016 Årsrapport 2015 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
21/2016 Tertialrapport 1/2016 Vis (9) Vis
22/2016 Nasjonal transportplan 2018-2029, fråsegn Vis (8) Vis Vis (2)
23/2016 Vedtak av Regional Planstrategi 2016-2020 Vis (6) Vis
24/2016 Framtidig Vestlandsregion - status organisering og framdrift Vis (4) Vis
25/2016 Tannhelsetenesta - ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur Vis (6) Vis
26/2016 Økonomiplan 2017-2020 Vis (10) Vis
27/2016 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
28/2016 Fylkestinget sitt årlege møte med Fjord1 AS Vis
29/2016 Selskapskontroll 2016 - Eigarskapskontroll Fjord1 Vis (10) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568