Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

13.06.2017 kl. 10:00 - 00:00
Loen - Hotel Alexandra

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 13.06.2017
Godkjenning av møteboka
Godkjenning av møteboka
Program - fylkestinget si samling på Hotel Alexandra i Loen 12. -14. juni 2017
Innkalling til møte i fylkestinget 13. og 14. juni 2017
Saksliste - Møte i fylkestinget 13. og 14. juni 2017
Vedlegg til sakliste: Tilleggsavtale mellom Havilafjord AS og F1 Holding AS - melding til fylkestinget om vedtak
Justert program - fylkestinget si samling på Hotel Alexandra i Loen 12. -14. juni 2017
Spørsmål frå Trude Brosvik om skuleskyss
Svar på spørsmål frå Trude Brosvik om skuleskyss
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
13/2017 Sogn og Fjordane Energi AS - kapitaltilførsel Vis (2) Vis Vis (2)
14/2017 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2016 - rapport Vis (1) Vis
15/2017 Forvaltningsrevisjon - Arkiv og offentlegheit - Rapport Vis (1) Vis
16/2017 Ny revidering av delegerings- og innstillingsreglementet Vis (1) Vis Vis (5)
17/2017 Revisjon av reglementet for fylkestinget og reglementet for sakshandsaming i politiske utval Vis
18/2017 Nye vedtekter for Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Vis (1) Vis
19/2017 Avvikling av INU-ordninga Vis (1) Vis
20/2017 Årsrapport 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (4)
21/2017 Rekneskap 2016 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
22/2017 Årsmelding skuleåret 2016/2017 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
23/2017 Anbod på Fylkesvegferjesambandet Barmsund – Barmen Krav til nullutslepp Vis Vis (2)
24/2017 Ekspressbåtane Sogn - Bergen Vis (2) Vis Vis (2)
25/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - garanti for lån til kjøp av BT Signaal AS Vis Vis (1)
26/2017 Tertialrapport 1/2017 Vis (5) Vis Vis (4)
27/2017 Økonomiplan 2018-2021 Vis (9) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568