Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

12.06.2018 kl. 10:00 - 00:00
Førde - Scandic Sunnfjord Hotel og Spa

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 12. og 13. juni 2018
Saksliste - Møte i fylkestinget 12. og 13. juni 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 12. og 13. juni 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 12. og 13. juni 2018
Program - fylkestinget si samling på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 11. til 13. juni 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2018 Årsmelding 2017 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
11/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i SF-revisjon IKS Vis
12/2018 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Tilleggsbestilling Vis (4) Vis
13/2018 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
14/2018 Søknad om fritak frå politiske verv - Tore Storehaug - suppleringsval Vis
15/2018 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring innan utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk ved Stryn vidaregåande skule i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
16/2018 Regionalt forskingsfond Vestlandet - årsmelding 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
17/2018 Årsmelding skuleåret 2017/2018 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
18/2018 Rekneskapen 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis
19/2018 Årsrapport 2017 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (4)
20/2018 Justert eigaravtale Innovasjon Norge 2018 Vis (6) Vis Vis (2)
21/2018 Eigarstrategi for felles eigarskap mellom NFD og fylkeskommunane Vis (1) Vis Vis (2)
22/2018 Innføring av EU sin mobilitetspakke trugar seriøs norsk transportnæring Vis
23/2018 Flytting av endestopp for Sognebåten. Ev. styrka rutetilbod mellom Flåm og nordsida av Sognefjorden Vis Vis (2)
24/2018 Fv. 60 Storelva bru i Utvik - val av løysing Vis (1) Vis Vis (2)
25/2018 Rullering av Regional plan for verdiskaping. Vis (2) Vis
26/2018 Regional plan for klimaomstilling - endeleg vedtak Vis (4) Vis Vis (1)
27/2018 Regional strategisk plan for kysten 2018-2029 Vis (3) Vis Vis (1)
28/2018 Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - oppstart av førebuande arbeid for regional planstrategi Vis Vis (1)
29/2018 Regional planstrategi - konsekvensar som følgje av oppstart av førebuande arbeid om regional planstrategi for Vestland fylkeskommune Vis Vis (1)
30/2018 Tertialrapport 1/2018 Vis (7) Vis Vis (4)
31/2018 Økonomiplan 2019-2022 Vis (11) Vis
32/2018 Uttale om fortsatt operativ eining ved Konfliktrådet i Sogn og Fjordane Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568