Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

06.12.2016 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 6. og 7. desember 2016
Program - fylkestinget si samling 5.- 7. desember 2016 på Fylkeshuset
Oppdatert saksliste - Møte i Fylkestinget den 06.12.2016
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 6. og 7. desember 2016
Godkjenning av møteboka for tingseta 6. og 7. desember 2016
Godkjenning av møteboka for tingseta 6. og 7. desember 2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2016 Anbod 2016 - Rammeavtale forvaltningsrevisjon 2017 - 2019 - val av leverandør Vis (1) Vis
45/2016 Søknad om fritak frå verv - Jorunn Ringstad - eventuelt suppleringsval Vis
46/2016 Endring i forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane Vis (4) Vis
47/2016 KVU rv. 7 / rv. 52 Gol - Voss, fråsegn Vis (2) Vis Vis (2)
48/2016 Tilleggsutgreiing til KVU Rv. 15 Strynefjellet med heilårsveg på fv. 63 til Geiranger, fråsegn Vis (1) Vis
49/2016 Fylkeskommunen sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Vis Vis (1)
50/2016 Endringar i budsjettet for 2016 Vis (2) Vis
51/2016 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Vis (7) Vis
52/2016 Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (8) Vis
53/2016 Tilskotsordning for hurtigladestasjonar i Sogn og Fjordane 2016 - 2017 - nytt framlegg Vis Vis (1)
54/2016 Fylkesdelplan arealbruk Vis (1) Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568