Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

04.12.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 4. og 5. desember 2018
Saksliste - Møte i fylkestinget 4. og 5. desember 2018
Program - fylkestinget si samling 3. - 5. desember 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 4. og 5. desember 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 4. og 5. desember 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2018 Forvaltningsrevisjon - Utdannings- og yrkesrådgiving i vidaregåande skule - rapport Vis (1) Vis
46/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Vis Vis (1)
47/2018 Godtgjersle til dei folkevalde - endring av reglement Vis Vis (1)
48/2018 Ny selskapsavtale for Vigo IKS Vis (9) Vis Vis (1)
49/2018 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Vis (11) Vis
50/2018 Kommunearkivordninga - tilslutning til interkommunalt samarbeid om arkivtenester Vis (1) Vis Vis (1)
51/2018 Handlingsprogram 2019-2022 til Kultur for alle, regional plan for kultur 2019-2027 Vis (2) Vis Vis (2)
52/2018 Endringar i budsjettet for 2018 Vis Vis (1)
53/2018 Etablering av "Nynorskhus" i Sogn og Fjordane - søknad om auka driftsstønad frå Sogn og Fjordane teater Vis (1) Vis Vis (2)
54/2018 Gang- og sykkelveg langs fv.607 Heggebø - Leirvik i Hyllestad kommune Vis (1) Vis
55/2018 Nytt opplæringsfartøy Vis (11) Vis Vis (2)
56/2018 Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Vis (6) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568