Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fellesnemnda

18.12.2017 kl. 10:15 - 00:00
Hordaland - Scandic Flesland Airport

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i fellesnemnda18. desember 2017
Sogn og Fjordane idrettskrins
Saksliste - Møte i fellesnemnda 18. desember 2017
Møte i fellesnemnda 18. desember 2017
Oppdatert program - møte i fellesnemnda 18. desember 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Val av leiar og nestleiar i fellesnemnda (FN) Vis (2) Vis
2/2017 Fellesnemnda sitt arbeidsutval (FN - AU) - oppnemning og delegering av mynde Vis (2) Vis
3/2017 Partssamansett utval (PSU) for samanslåingsarbeidet Vis (2) Vis
4/2017 Delegering av mynde til fylkesrådmennene/prosjektleiar Vis (2) Vis
5/2017 Rekruttering av prosjektleiar/fylkesrådmann Vis (2) Vis
6/2017 Politisk organisering - prosess for endeleg utforming Vis (2) Vis
7/2017 Fylkesvåpen - utforming og fastsetjing Vis (2) Vis
8/2017 Budsjett for eingongsskostnader ved samanslåinga Vis (2) Vis
9/2017 Fellesnemnda sin møteplan for 2018 Vis (2) Vis
10/2017 Fellesnemnda sin prosjekt- /arbeidsplan Vis (3) Vis
11/2017 Referatsaker - Skriv og meldingar fellesnemnda Vis (9) Vis
12/2017 Ymse - fellesnemnda 18.12.2017 Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568