Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fellesnemnda

04.05.2018 kl. 09:30 - 00:00
Hordaland - Scandic Bergen Airport

Møtedokument
Saksliste - Møte i fellesnemnda 4. mai 2018
Møteprotokoll - Møte i fellesnemnda 4. mai 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vis
9/2018 Godkjenning av møtebok fellesnemnda 08.03.2018 Vis
10/2018 Skriv og meldingar fellesnemnda 4. mai 2018 Vis (7) Vis
11/2018 Tilsetjingssak - prosjektleiar / ny fylkesrådmann Vis (1) Vis Vis (1)
12/2018 Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2018 Vis (3) Vis Vis (1)
13/2018 Omstillingsavtale for samanslåingsprosessen Vis (1) Vis Vis (1)
14/2018 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune Vis (2) Vis
15/2018 Økonomisk støtte til auka politisk verksemd Vis
16/2018 Mandat for partssamansett utval (PSU) Vis
17/2018 Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - oppstart av førebuande arbeid for regional planstrategi Vis
18/2018 Om intensjonsplanen (IP) og fondsetablering Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568