Foto frå Sunnfjord Museum ein strålande sommardag med blå himmel. Vi ser gamle hus med torvtak, blå himmel og har utsikt mot vatnet.
Foto frå Sunnfjord Museum ein strålande sommardag med blå himmel. Vi ser gamle hus med torvtak, blå himmel og har utsikt mot vatnet.

Musea i Sogn og Fjordane Musea skal dokumentere, forske og formidle natur-, kulturarv og kunst i fylket. Sunnfjord Museum (biletet) er eitt av musea i stiftinga. Foto: Sigrun Espe / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ny styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane

Laura Kvamme er valt som ny styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane. Torbjørn Vereide er samstundes valt inn som nytt styremedlem.

Det var hovudutval for næring og kultur som oppnemnde Kvamme og Vereide i møtet sitt 26. september. Oppnemningane gjeld fram til det vert nyval våren 2019.

Kvamme har vore konstituert styreleiar sidan i sommar, medan Vereide er ny i styret.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00