Norled klagar på turisttrafikkløyvet til Fjord1

Norled baserer dette på fleire alternative grunnlag, mellom anna at Norled har einerett til å vere operatør på ruta. Selskapet meiner også at vedtaket byggjer på eit feil faktum, og at det er sterkt urimeleg.

Klagen må handsamast av fylkesutvalet, og saka kjem truleg opp allereie i møtet 25. april. Viss fylkesutvalet ikkje gjer om på eige vedtak, skal klagen vidare til Samferdsledepartementet som klageinstans.

Klagen frå Norled.

For meir informasjon

Jan Øhlckers
telefon: 415 30 963
e-post: jan.ohlckers@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker