Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Møte i fylkesutvalet 12. mai

Det vert møte i fylkesutvalet fredag 12. mai. Møtet vert avvikla som telefonmøte.

Møtet startar kl. 09.15, og fylkesutvalet har ei sak på sakslista denne dagen: "Havilafjord AS – F1 Holding AS – tilleggsavtale".

Fylkesordføraren leiar møtet frå møterommet Utla på Fylkeshuset, og medlemmane i fylkesutvalet deltek via telefon.

Reprentantar frå media, og ev. andre, som ønskjer å delta, kan ta kontakt med Marit Silje Husabø (marit.silje.husabo@sfj.no) for informasjon om korleis dei kan kople seg opp til møtet.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713