Foto frå eit møte i fylkestinget. Vi ser nær alle fylkestingsrepresentantane, og Høgre-benken er fremst i biletet.
Foto frå eit møte i fylkestinget. Vi ser nær alle fylkestingsrepresentantane, og Høgre-benken er fremst i biletet.

Møte i fylkestinget 5. og 6. desember

Fylkestinget handsamar blant anna Regional transportplan 2018–2027 og det fylkeskommunale budsjettet for 2018 i årets desembermøte.

Fylkestinget har no avslutta møtet.

Møteprotokoll frå møte i fylkestinget 5.–6. desember 2017

Her kan du sjå opptak av møtedagen 5. desember.

Her kan du sjå opptak av møtedagen 6. desember.

Dagen starta med at ordførar i Leikanger, Jon Håkon Odd, helsa tinget. Det var deretter utdeling av fylkeskulturprisen og gründerprisen for ungdom. Fylkesordføraren talte så til fylkestinget, og sjølve sakshandsaminga tok til etter debatten etter talen.

Program for fylkestinget si samling 4.–6. desember.

Saksliste for møtet i fylkestinget 5. og 6. desember 2017.

Fylkesutvalet

Det er møte i fylkesutvalet måndag 4. desember kl. 17.00. Saksliste for møtet finn du her.

Møteprotokoll frå fylkesutvalet sitt møte 4. desember 2017.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568