fbevent_maskinfoerar_mk_1200_628
fbevent_maskinfoerar_mk_1200_628

Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 25
  • Kurslengde: 8 timer
  • Kompetansebevis: Kursbevis for gjennomført Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner
  • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

  • Gjennomgang av anleggsmaskin
  • Oppbygging og bruk 
  • Dagleg og periodisk vedlikehald og kontroll
  • Sikkerheit og faremoment ved bruk av anleggsmaskiner

Etter gjennomført Modul 2.1 i Masseforflyttingsmaskiner må ein gjennomføre Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner, før bedriftsopplæring gjennom fadderordning Modul 4.1 som er på 32 timar.  

Etter dokumentert bedriftsopplæring er det tilbod om oppkøyring ved Mo kurssenter. Bestått oppkøyring gir sertifikat frå Sentralregistret for sikkerheitsopplæring(SFS) etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker