Miljøkoordinatortenesta

Miljøkoordinatorane ved dei vidaregåande skulane skal i hovudsak drive førebyggjande, kontaktskapande og sosialpedagogisk arbeid.

Førebyggjande arbeid

  • ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen
  • ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk

Kontaktskapande arbeid

  • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen
  • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet
  • stimulere til elevengasjement i opplæringa

Sosialpedagogisk arbeid

  • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen
  • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar

Miljøkoordinatorar ved dei vidaregåande skulane

Skule/Heimeside Miljøkoordinator(ar) m/ e-post Telefon
Dale vgs Iren Løseth 418 54 859
Eid vgs Hilde-Kristin Grimstad Nord 481 48 098
Firda vgs Liv Holvik 415 30 631
Flora vgs Nancy Karina Ochoa de Leon 465 18 241
Hafstad vgs Ane Østby Birkeland 416 24 572
Høyanger vgs Vigdis Olsen 986 68 690
Alex Zimone Jersbu Ek 406 24 979
Mo og Øyrane vgs Liv Jorunn Sellevold 415 30 913
Måloy vgs

Inga Marie Lovise Bjørneset

Anne Grete G. Nygård

969 42 528

969 42 529

Sogndal vgs Charlotte Alme Bringe 911 74 914
Stryn vgs Therese Dispen 415 30 797
Årdal vgs Helge Øren 905 11 071

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00