Midlar til rekruttering og kompetanseheving

Vi lyser ut midlar til rekruttering og kompetanseheving i landbruket med frist 15. april.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 1,120 mill. kr. frå Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket for 2019. Midlane er no lyst ut med søknadsfrist 15. april.

Utlysingsteksten finn de her.

 

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00