• Inntak 20 1024

  Dei fleste elevane får førstevalet sitt

  Førsteinntaket til vidaregåande skule 2020/2021 i Vestland er klart. Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt ved inntak til vidaregåande skule i Vestland. 22 087 skuleelevar i fylket får i dag svar på søknaden sin om skuleplass til hausten.

 • Illustrasjonsbilde Lånekassa

  Informasjon frå Lånekassa

  Som elev med ungdomsrett i vidaregåande opplæring, må du vente med å søkje utdanningsstøtte til du har fått skuleplass og takka ja til den via vigo.no.

 • Illustrasjonsbilde

  Elev-PC 2020/2021

  06.07.2020 opnar Vestland fylkeskommune for bestilling av elev-pc.

Fleire saker ›