Leverandørar på ehandel

Dette er leverandørane som er aktivert gjennom SFFI med merknader. Ikkje alle kommunane er med på alle avtalene, sjå innkjøpshandboka for informasjon om dette. Utheva skrifttype tyder at disse leverandørane er ferdig aktivert og kan brukast over ehandel.

Varegruppe

Leverandør Type Sender ordre-bekr. Kommentar
12 Matvarar Tine Katalog berre på e-post

- Integrert leverandør

- Får ikkje tekstkommentarar gitt på heile bestillinga, berre på den enkelte varelinje

  Nortura Katalog ja - Faktura: ordrenummeret skal stå i "deres ref", ordrenummeret kjem til å stå i rett felt frå uke 44
  Servicegrossistene (Safari og Encon) Katalog    
14 gassar og leige av gassflasker AGA AS Katalog ja  

10 Kontorrekvisita og 18 Reinhald

Staples Katalog ja

- Integrert leverandør

- Får ikke tekstkommentarar gitt på heile bestillinga, berre på den enkelte varelinje

18 Reinhald Mona Vekst Fritekst nei vaskeriet@monavekst.no
4 Data Atea - Nordfjord Punch-out ja  
  Atea - Indre Sogn Punch-out ja  
  Fjordane IT Fritekst ja salg@fjordane-it.no
  Thorsen Gruppen Fritekst ja oak@thorsengruppen.no
15 Møblar Lekolar Fritekst ja bestilling@lekolar.no
  Kinnarps Fritkest ja bergen@kinnarps.no
  Sogn Kontorsenter Fritekst ?  
6 Elektriske artiklar Maske Katalog ja  
7 Hushaldnings- og kjøkkenutstyr Culina Katalog ja  

7 hushaldnings-og
kjøkkenutstyr

Metos Fritekst ja metos.norway@metos.com
23 Arbeidstøy og verneutstyr Tess Katalog ja  
24 Maskiner og verktøy Tess Katalog ja  
24 Tools katalog    
Andre leverandørar (Utan rammeavtalar)      
  Wurth Fritekst   forde@wuerth.no
  Førde Stål Fritekst   post@fordestaal.no

Del dette:

Relaterte lenker