Undervisning av to elevar på skulefartøyet "Skulebas".

Lærling/lærekandidat

Ein lærling er ein arbeidstakar under utdanning. Å vere lærling betyr at du får opplæring i eit fag som fører fram til eit bestemt yrke.

Ein lærekandidat får opplæring i delar av læreplanen ut frå individuelle evner. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høg kompetanse som muleg og bli best muleg kvalifisert for arbeidslivet.

 

Del dette:

Kontakt

Sissel Brusegård
Teamleiar
sissel.brusegard@sfj.no
405 24 464 

Relaterte lenker