Instruert_personell
Instruert_personell

Kurs for instruert personell

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 12
  • Kurslengde: 7 timer
  • Kompetansebevis: Kurset vert avslutta med utdeling av kursbevis for dokumentert opplæring etter Forskrift om utførelse av arbeid §23-1.
  • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

  • Planlegging og risikofaktorar
  • Gjennomgang av elektrisk anlegg
  • Tryggleiksfilosofi
  • Vern, beskyttelse og tiltak
  • Krav til verneutstyr og instruksar
  • Førstehjelp

Kurset går over ein dag og bygger på forskrift om sikkerheit ved arbeid i- og drift av elektriske anlegg. Dette er knytt opp mot store bygningar, spesielt fellesfjøs i landbruket.  I større driftsbygningar er det ofte sikringstavler som er bygt opp på ein slik måte at det stillast krav til kven som skal betene dei. 

Kursmateriell: Eiga utarbeid kursmateriell for instruert personell

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker