Urnes Stavkyrkje Copyright Jutta Schatton
Urnes Stavkyrkje Copyright Jutta Schatton

Kulturarv

I Sogn og Fjordane er kulturarven ei prioritert kulturpolitisk satsing. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal bidra til å forvalte vår nasjonale og regionale kulturarv i eit langsiktige perspektiv.

I dette arbeidet skal vi bygge identitet, forståing og kunnskap om eiga historie og bakgrunn. 

Kulturminna er viktige i seg sjølv, men har også stort potensiale som ressurs i lokalsamfunnsutviklinga. Vi prioriterer difor arbeidet med å auke kunnskapen om verdiane kulturminna representerer. Vi samarbeider med kommunar, museum, lag og organisasjonar og eigarar av kulturminne.  

Les meir om arbeidet vårt på desse sidene: 

Del dette: