rvq 6e 3tjny
rvq 6e 3tjny

Foto: David Zadig

Kultur og integrering

Sogn og Fjordane fylkeskommune ynskjer å motivere til og støtte eit større mangfald i kulturlivet og frivillige organisasjonar.

Vi oppfordrar kvarandre til å vere inkluderande og ha openheit og tillit som mål. Alle skal kunne delta uansett kulturell og funksjonell bakgrunn. 

Dette gjer vi:

  • Arbeider for å ivareta retten til kulturopplevingar for alle.
  • Informerer om faglege og politiske tema knytt til helse og inkludering.
  • Arrangerer årleg Kulturfestivalen for utviklingshemma i Sogn og Fjordane i samarbeid med Norsk foreining for utviklinghemma i Sogn og Fjordane.
  • Held kurs og konferansar om inkludering.
  • Tilbyr tverrfaglege kompetansehevande tiltak, som kurs, rettleiing og undervisning.
  • Er ein fagleg utviklingsaktør gjennom prosjektarbeid, nettverksbygging og forsking.
  • Hjelper med søknadar om tilskot. 

Ved spørsmål kan du kontakte rådgjevar og musikkterapaut Simen Lagesen Krogstie. 

 

Del dette:

Kontakt

Simen Lagesen Krogstie
Rådgjevar
Simen.Lagesen.Krogstie@sfj.no
970 72 196

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00