Korleis vurdere verdien på anskaffinga

For å finne ut kva regelverk som gjeld må du vurdere verdien av anskaffinga. Her er nokre råd.

  • verdien vurderes eks mva
  • varer som naturleg høyrer sammen, skal verte berekna samanlagt
  • heile anskaffinga skal vurderast, inkludert eventuelle opsjonar og eventuelle forlengelser av kontrakten
  • verdien kan vurderast for kvar budsjetteining. Viss det er naturleg at budsjetteiningane veit om kvarandre (som i ein liten kommune), er det likevel naturleg å vurdere verdien for heile kommunen

Del dette:

Relaterte lenker